Raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

PDF Raport o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego

Data utworzenia 2021.03.16 08:06:02
Utworzone przez administrator
Data zmiany 2021.06.09 02:42:21
Zmienione przez administrator
Ilość wyświetleń 5325
lp. rodzaj zmiany data zmiany autor zmiany
1 Zmiana 2021.06.09 02:42:21 administrator pokaż
2 Zmiana 2021.06.01 12:34:31 administrator pokaż
3 Utworzonie strony 2021.03.16 08:06:02 administrator pokaż

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na realizację zamówień częściowych dotyczących dostaw pomocy dydaktycznych, sprzętu TIK i wyposażenia pracowni SPE w ramach projektu pt. "Szkoła twórczych umysłów - rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Mstowie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzwtwa Śląskiego na lata 2014-2020.

PDF Zapytanie ofertowe (Plik PDF)

PDF Zmiana treści zapytania i terminu (Plik PDF)

DOC Mstów pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK i SPE - zapytanie ofertowe z01 oświadczenie (Plik docx)

DOC Mstów pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK i SPE - zapytanie ofertowe z02 RODO (Plik docx)

DOC Mstów pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK i SPE - zapytanie ofertowe z03 oferta (Plik docx)

DOC Mstów pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK i SPE - zapytanie ofertowe z04 umowa (Plik docx)

DOC Mstów - zapytanie ofertowe z04 skorygowana umowa-1 (Plik docx)

DOC Mstów - pytania i odpowiedzi 01.06.2021 (Plik docx)


Data utworzenia 2021.06.01 12:34:03
Utworzone przez administrator
Data zmiany
Zmienione przez
Ilość wyświetleń 5118
lp. rodzaj zmiany data zmiany autor zmiany
1 Utworzonie strony 2021.06.01 12:34:03 administrator pokaż

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDF Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data utworzenia 2021.06.29 10:25:40
Utworzone przez administrator
Data zmiany
Zmienione przez
Ilość wyświetleń 4993
lp. rodzaj zmiany data zmiany autor zmiany
1 Utworzonie strony 2021.06.29 10:25:40 administrator pokaż

Sprawozdanie za rok 2023

PDF Sprawozdanie finansowe za rok 2023

 

PDF Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2023 rok


Data utworzenia 2024.04.03 10:08:36
Utworzone przez administrator
Data zmiany
Zmienione przez
Ilość wyświetleń 257
lp. rodzaj zmiany data zmiany autor zmiany
1 Utworzonie strony 2024.04.03 10:08:36 administrator pokaż